Impressie

Het BioTecH2-project wordt gecoördineerd door de hoofdpartner Münster University of Applied Sciences en geleid door Dr.-Ing. Elmar Brügging.

 

FH Münster
Fachhochschule Münster
Hüfferstraße 27
D-48149 Münster
Vertreten durch:

Die Präsidentin, Prof. Dr. Ute von Lojewski
Tel: 0251 83-64054
Fax: 0251 83-64060
Hüfferstraße 27
D-48149 Münster
Vertreten durch:

Ausführliches Impressum der Fachhochschule Münster

Privacybeleid
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst wordt verhinderd:
Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.