Resultaten

Recycling van voorheen ongebruikte restmaterialen en afvalwaterstromen voor de terugwinning van waardevolle materialen of het gebruik ervan voor energie is een veelbelovende manier om materiaalkringlopen te sluiten. De wereldwijde bevolkingsgroei en de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen leiden tot meer ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van alternatieve energiebronnen.

De productie van biowaterstof wordt beschouwd als een veelbelovende benadering van duurzame energieproductie, aangezien de technologie een hoog CO₂-reductiepotentieel heeft in vergelijking met conventionele waterstofproductie, bv. stoomreforming uit aardgas. Welke reststoffen en welke afvalwaterstromen zijn eigenlijk geschikt voor de productie van biowaterstof? Hoe kan de resulterende biowaterstof worden gebruikt? Welke zuiveringsmogelijkheden zijn er?
De belangrijkste bevindingen en resultaten staan op deze pagina.