Bio-Hythane

Hythane is een hybride brandstof die voor 8-30% uit waterstof bestaat en voor de rest uit methaan. De eerste toepassing die voor hythane werd overwogen, was om de actieradius van waterstofvoertuigen te vergroten door toevoeging van aardgas.

In BioTecH2 werd het gebruik van biowaterstof als biohythaan geïdentificeerd. De resultaten worden gepresenteerd in dit verslag (opgesteld door H2-bv): 2020-01-14 BioHythane – H2bv