Biowaterstofpotentieel

Hoe hoog is het potentieel van Bio-H2 uit organisch afval in Duitsland? Hoe hoog is het in Nederland? Kan donkere vergisting bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen 2030, 2050? Kan het proces de totstandkoming van een waterstofeconomie ondersteunen en zo ja, hoe groot kan de invloed zijn?

De antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in onze potentiële studie: “Bio-H2 uit organische reststoffen met behulp van donkere fermentatie in Duitsland en Nederland”.

2020-09-18 Wasserstoff Potential DE NL_final